www.Muneccim.net

Sayfalar

Konular

Müneccim.NET

Ruyada Altın gormek

Altın ile ilgili tabirlerAltın: Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, zevceye, evlada, ilme, hidayete, altından yapılan süs eşyalarına yahut ziynete delalet eder.
Altın ayak bileziği: Bir kimse üzerinde altın bilezikler olduğunu görse, hasta olur yahut dininde ona bir hata erişir.
Altın çekirge: Üzerine altın çekirge yağdığmı gören kimseye zayi olmuş malının bedelini Allah'u Teala ihsan eder. Eğer üzüntü ve kederi varsa bundan halas olur.
Altın Düğme: Bazan bu rüya, mal veya rızka delalet eder. Özellikle gümüş veya altından olursa.
Altın eritmek: Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur.

Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse devlet ve reisliğine nail olur.
Altın gerdanlık: Bir kimse üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görse bir vilayete vali olur ve hizmet emanetini üzerine alır.
Altın kolçak: Eğer kolçak altından olup pazısından taşkın olursa, kendileriyle dövülen kamçılara delalet eder.
altın külçesi: Bir kimse rüyada altın külçesine rastgeldiğini görse kendisinden bir mal gider. Yahut sultan o kimseye kızar ve ona zimmet çıkararak borçlu eder.
Altın kuşak takınmak: Eğer kuşak altınla bezetilmiş ise, o zinet vali için, onun yardımcıları ve onlarla kendisinin bezendikleri ve valilikle yapacağı hayır ve şerli şeyler hakkındaki emirlerini icra edecek kimselerdir.
Altın ve gümüş: Altın ve gümüş, Allah'ın (C.C.) mührü ve şeytanın oku ve insanların ona olan ihtiyaç ve mecburiyetidir.
Altın ve gümüş dövücü: Rüyada altın ve gümüş dövücü kimseyi görmek, israf ile malı sarf eden, sır saklamayan ve sözünde durmayan kimseye delalet eder. Bazen de bunu görmek, iyiyi kötüden, kalbi safi ve halisten aynan sarrafa, yahut hak ile batıl arasını aynan hakime delalet eder.
Altın ve gümüş eritmek: Rüyada altun ve gümüşü ateşten çıkarıp sonra yine ateşe sokup kızdırdığını gören kimsenin, yalancı olduğuna ve halk araşma fitne soktuğuna delalet eder.
Altın ve gümüş halka: Rüyada görülen altın veya gümüş halka, şerli bir söz yahut ferah verici bir haberdir.
Altın ve gümüş kırıkları: Rüyada altın Ve gümüş kırıkları görmek, menfaatli ilme, çok sadık dosta kendisine uygun hanıma ve hayırlı çocuğa delalet eder. Kimyanın tabiri de böyledir.
Altın ve gümüş meyve: Çayırlığının meyvesinin altın veya gümüş olduğunu görse, ucuzlukta olan salatalıktan fayda ve menfaat elde edeceğine, bazan da bu rüya, ucuzluğun meyvesinin noksanlığına veya oraya gelecek bir afete delalet eder. Çünkü oranın meyvesi artık yenilmez duruma gelmiştir.
Altından bir şey giymek: Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.
Altından Ev: Bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder.
Altını külçe etmek: Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helaka uğrar.
Buzağı süslemek: Bir kadm rüyada buzağıyı altından veya elbiseyle bezendiğini görse, ferahlık ve sevince delalet eder.
Cüzdan: Bundan dolayı bir kimse rüyada boş bir cüzdanı yahut içinde altın veya gümüş bulunan bir keseyi, bir kimseye emanet olarak verse, ona sırolan bir söz söyler ve onun ifşa edilmemesini ister. Eğer emanet bırakılan kese yeni ise, o sır da iyidir. Yeni değilse, o sır da kötüdür. Keseyi emanet alan kimse, keseyi açarsa, o kimse kendisine söylenen sırrı başkasına ifşa eder.
Eski sikkeli altın: Rüyada görülen eski sikkeli altın ihlas, din ve ilimdir.
Gözlerini altın görmek: Gözlerinin altın olduğunu gören kimsenin gözleri kör olur.
Hazine: Rüyada hazine görmek, ilme delâlet eder.
iki elinin altın olması: iki elinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz.
Kuyumcu: Rüyada, kuyumcu veya işlenmiş altınları satan kimseyi görmek, sürur'a; bazan da bu rüya, hakkı batıl ile meze eden kimseye delalet eder.
Manifaturacı: Sattığı malın karşılığında dinar, altın aldığını görürse, yaptığı iyilik ve işi istemiyerek yapar. Çünkü müşteri altın ve gümüşten (dirhem ve dinardan), dedikodudan muzdarip olur.
Mücevher satmak: Bir kimse rüyada mücevheri, cam yahut inciyi sedef karşılığında satsa, dünyayı ahiret yahut günahı taate tercih etmesine ya da dininden dönmesine delalet eder. Bu rüyanın aksi tabirin aksinedir.
Mücevher toplamak: Birbirine mütenasip olan eşyalardan inci ve anberi altınla, yahut mücevheratı inci ile toplamak, insanların ilim, sünnet ve görüşlerinden istifade etmelerine delalet eder.
Nakkad e sarraf: Nakkad ve sarraf, kendisi için iyi şeyleri seçip alan ve kötü şeyleri terk eden kimse ile tabir edilir. Eğer rüya sahibi alim ve dindarsa, ilmin iyisini ve dinin en şereflisini seçer. Dünya ehli ise, nefsi için dünyaca en iyi olanını seçer.
Üzerinde Bilezik olması: Üzerinde altın veya gümüşten bilezikler olduğunu gören kimse üzüntülü, kederli veya hapis olur, yahut ayağına bukağı vurulur.
Yaldızlı altın: Üzerleri yaldızlanmış altınlar, borcun azlığma ve yalanına delalet eder.
Kitap Konusu: Altın ve altın lira . Ayak bileziği . Çekirge . Altın ve gümüş dövücü . Altın ve gümüş hurdası . Cam . Cüzdan . Düğme . Halka . Hazine . Nakkad . Toplamak . Manifaturacı . Salatalık tarlası . Sikkeli altın . Kolçak . Kuşak . Kuyumcu . Buzağı .

Benzer konular: Altın . altın almak . Altın bilezik . altın boncuk . Altın çekirge . altın düğme . Altın eritmek . Altın göz . altın halka . altın işçisi . altın işlemek . altın kayış . altın kemer . Altın kolye . altın küpe . altın kuşak . altın meyve . altın nazar boncuğu . Altın parçası . Altın satmak . altın tamircisi . Altın toplamak . altın tozu . Altın ve altın lira . Altın ve gümüş dövücü . Altın ve gümüş hurdası . altınla alışveriş . Altınlar . anber . ateşte eritmek . Ayak bileziği . bilezik . Bilezik takmak . Bilezikler . Boncuk . Boş cüzdan . Buzağı . Cam . Cam almak . Cam satmak . Çayır . çayırlık . Çekirge . Çekirge yağması . Çimen . Cüzdan . define . Dinar . dinarla alışveriş . dirhem . dolar . Düğme . El . Elbise . Eller . Elmas . Emanet etmek . Emanet vermek . Eski altın . Eski cüzdan . eski para . eşya toplamak . euro . Ev . Gerdanlık . Giymek . Göz . gözler . Gümüş . gümüş bilezik . gümüş düğme . gümüş eritmek . gümüş halka . gümüş işlemek . gümüş meyve . gümüş parçası . gümüş tamircisi . gümüş toplamak . gümüş tozu . Halka . Hazine . İnci . inci toplamak . inek süslemek . işlenmiş altın . Kolçak . Kolye . Külçe . Külçe Altın . kuşak . Kuyumcu . Kuyumcu olmak . Manifaturacı . Meyve . Mücevher . Nakkad . nazar bielkliği . Para . Para kasası . Para kesesi . Rastgelmek . Salatalık tarlası . Sarraf . sarraflık . Sedef . Sermaye . sikke . Sikkeli altın . Süslemek . süslü kayış . süslü kuşak . Takı seti . Takılar . Takmak . Tektaş . Tesadüf etmek . Toplamak . Yakut . Yaldız . Yeni cüzdan . Yüzük .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91