www.Muneccim.net

Sayfalar

Konular

Müneccim.NET

Ruyada Altın ve altın lira gormek

Altın ve altın lira ruya tabiri Altın ve altın lira uzerine yapilmis tabir maddesialtın : Rüyada altın görmek kötü bir işe ve borca delalet eder. Bazı tabirciler, altın gam ve kederdir, dediler.
Altın bilezik takmak : Rüyada altın bilezik takmak, rüya sahibinin eline geçecek mirastır.
Altından bir şey giymek : Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.
altın külçesi : Bir kimse rüyada altın külçesine rastgeldiğini görse kendisinden bir mal gider. Yahut sultan o kimseye kızar ve ona zimmet çıkararak borçlu eder.
Altın eritmek : Altın erittiğini gören kimse çirkin bir hususta düşmanlık yapar ve halkın dilinde şöhret bulur.

Kendisine büyük bir altın parçası verildiğini gören kimse devlet ve reisliğine nail olur.
altınlar : Kırılmış veya sağlam altınlar bulunduğunu gören kimse melikin yüzünü görür ve emin olarak ondan döner.
Altını külçe etmek : Altını külçe ettiğini gören kimse şer ve helaka uğrar.
Altından Ev : Bir kimse evinin altından olduğunu görse o eve yangın isabet eder.
iki elinin altın olması : iki elinin altın olduğunu gören kimse işsiz kalır, çalışamaz.
Gözlerini altın görmek : Gözlerinin altın olduğunu gören kimsenin gözleri kör olur.
Altın gerdanlık : Bir kimse üzerinde, altın, gümüş, boncuk veya mücevherden gerdanlık olduğunu görse bir vilayete vali olur ve hizmet emanetini üzerine alır.
Altın : Altın görmek, ferahlığa, rızka, salih amele, üzüntü ve kederin gitmesine, zevceye, evlada, ilme, hidayete, altından yapılan süs eşyalarına yahut ziynete delalet eder.

Benzer konular: Altın . Altın bilezik . Altın eritmek . Altın göz . Altın parçası . Altın ve altın lira . Altınlar . bilezik . Bilezik takmak . Boncuk . El . Eller . Ev . Gerdanlık . Giymek . Göz . gözler . Gümüş . Kırılmış altın . Külçe . Külçe Altın . Mücevher . Rastgelmek . Sağlam altın . Takmak . Tesadüf etmek .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91