www.Muneccim.net

Sayfalar

Konular

M羹neccim.NET

Ruyada At gormek

At ruya tabiri At uzerine yapilmis tabir maddesiYan覺nda at olmas覺 : R羹yada yan覺nda at olduunu g繹ren kimsenin r覺zk覺n覺n geni olmas覺na ve d羹man覺na galip gelmesine delalet eder.
At binemeyenin at binmesi : Ata binmeye lay覺k olmayan kimsenin r羹yada ata bindiini g繹rmesi, izzet ve makam sahibi olmas覺na delalet eder.

bazen da o kimse i癟in yolculuk meydana 癟覺kar. 羹nk羹 yolculuk manas覺na olan 竄sefer罈 at manas覺na olan 竄feres罈 ten m羹takt覺r.
Erkek ata binmek : Erkek ata bindiini g繹ren kimse d羹man覺ndan korunur.
Taya binmek : R羹yada taya bindiini g繹rse, o kimsenin g羹zel bir 癟ocuu olur.
Semer vurulmu hayvan binmek : Semer vurulmu bir hayvana bindiini g繹ren kimse, ne fakir, ne de zengin, orta halli olarak yaar.
k覺sraa binmek : Bekar olan kimse k覺sraa bindiini g繹rse, han覺mefendi, zengin ve as覺ll覺 bir kad覺nla evlenir. Asil olan as覺ls覺za nisbetle ereflidir.
At : bazen da at, g羹zel yap覺lm覺 eve delalet eder.
K覺r at : K覺r at, d羹mana galip gelmektir. 羹nk羹 k覺r at meleklerin atlar覺n-dand覺r.
Sar覺 At : Yele ve kuyruu k覺z覺l ve d繹rt aya覺 sekil sar覺 at, takva ve dindir.
K覺z覺l bir ata binmek : Bir kimse, yelesi ve kuyruu siyah ve dier yerleri k覺z覺l bir ata bindiini g繹rse, bazen rak覺 i癟er. 羹nk羹 vasf覺 yap覺lan at manas覺na gelen 竄k羹meyt罈 kelimesi, i癟kinin isimlerindendir.
Bakas覺n覺n at覺na binmek : Bir kimse bakas覺n覺n at覺na binse o kimsenin mertebesine y羹kselir. Yahut o kimsenin adetini iler, 繹zellikle mezk羶r at mehur ve bilinen at, r羹yay覺 g繹ren de ona binmeye lay覺k olursa.
K覺srak at : K覺srak at, zevcedir.
Dii attan inmek : Tekrar binme niyetinde olmayarak dii attan indiini ve gemini 癟覺kard覺覺n覺 g繹ren kimse, han覺m覺n覺 boar.

Benzer konular: At . At aya覺 . At binmek . At gemi . At kuyruu . At yelesi . Ata binmek . Atlar . Attan inmek . Ayak . Bilinen at . Binmek . 覺karmak . Dii at . Erkek at . Hayvan . Hayvan binmek . inmek . K覺r at . K覺srak . K覺srak at . K覺srak binmek . K覺z覺l at . Kuyruk . Mehur at . Sar覺 at . Sekil . Semer . Semer vurmak . Semerli At . Semerli hayvan . Tay . Tay binmek . Yele .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91