www.Muneccim.net

Sayfalar

Konular

Müneccim.NET

Ruyada Balık gormek

Balık ruya tabiri Balık uzerine yapilmis tabir maddesiRüyada sayısı bilinen balık görmek : Rüyada sayısı bilinen balık, kadınlara,
Çok balık görmek : Rüyada sayısı bilinmeyip çok olan balıklar ise ganimetten elde edilen mala delalet eder.
Denizden çıkarılan Balık : Bir kimse, rüyada deniz ve nehirde toplanmış büyük ye taze balıklan istediği gibi çıkardığını veya yediğini yahut taksim ettiğini görse, denizden çıkardığı balıkların miktarı kadar ganimet malına kavuşur ve o malı rüyada yediği veya taksim ettiği yahut yığdığı şekilde sarfeder.
Rüyada büyük balık görmek : Büyük balık melikin veziridir. Çünkü deniz melikle balıklar da askeri ile tabir edilir.
Taze balık : Rüyada görülen balık, diri ve taze ise bakire bir cariyedir.
Çok Balık : Rüyada görülen çok balık kötü ganimet ve alması ve hesabından korktuğu melik tarafından gelecek çok maldır.
Rüyada kuyudan balık avlamak : Rüyada kuyudan balık avladığını gören kimse, Lût kavminin fiilini işler veya bir kimsenin hizmetçisinin peşine düşer.
Bulanık suda balık avlamak : Nasıl görülürse görülsün bulanık suda balık avlamayı görmede hayır yoktur.
Suda balık avladığını görmek : Suda balık avladığını gören kimse, ferahlanacağı bir sözü işitir.
Büyük bir balık avladığını görmek : Büyük bir balık avladığını görmek, fayda ve hayra,
Küçük balık avlamak : küçük balık avladığını gören kimsenin de zevk ve menfaatinin gitmesine delalet eder.
Yumuşak derili balık : Derisi yumuşak olan balık, birisini aldatmak isteyen için hayra delalet eder. O şahıs işini gizli tutar ve halkın malını hile ile alır. Bu rüya diğer insanlar hakkında iş ve maksatlarının düğümlenmesine, gecikmesine ve işlerinde tembellik ve gevşeklik göstermeye delalet eder.

Benzer konular: Avlamak . Az balık . Balık . Balık ağı . Balık avlamak . Balık derisi . Balık oltası . Balık pulu . Balık sayısı . Balık taksim etmek . Balık Yemek . Balıkçı . Balıkçılık . Balıklar . Bulanık su . Büyük balık . Canlı balık . Çok balık . Deniz . Deri . Diri balık . Küçük balık . Kuyu . Nehir . Olta . Sayılı balık . Sayısız balık . Su . Taze . Taze Balık . Yumuşak deri .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91