www.Muneccim.net

Sayfalar

Konular

M羹neccim.NET

Ruyada Cami gormek

Cami ruya tabiri Cami uzerine yapilmis tabir maddesiCamiye girmek : R羹yada camiye girmek, din ilerini yapmaya,
Cami : Caminin 襤slam sembol羹 olmas覺ndan dolay覺 Melik'e, helal ile haram aras覺n覺 ay覺ran hakime, insan覺n ticaret maksad覺yla k覺ymet iine 癟覺kt覺覺 pazara delalet eder.

ehir camii, ana, baba, hoca ve 繹retmen gibi kendisine itaat laz覺m olan herkese delalet eder.
Mazlum olarak camiye girmek : Mazlum olarak camiye girmek, adalete, Kur'an'a askeri 癟ok olduu i癟in denize, temizlik yeri olan hamama, huu yeri olan kabre, y覺kanmaya, g羹zel kokuya,'susmaya ve k覺bleye y繹nelmeye delalet eder.

ehir camii, d羹mandan korunup korkudan emin olmak i癟in yap覺lan kaleye delalet eder.

Caminin tavan覺 : Caminin tavan覺 melikin yak覺nlar覺 ve haline muttali olan kimselerdir.
Caminin direkleri : Caminin direkleri, devlet b羹y羹kleri ve amirleridir.
Caminin lambalar覺 : Caminin lambalar覺, icap ettii zaman verdii mal覺d覺r.
Caminin sergileri : Caminin sergileri, devletin adaletine ve kendisine itaat eden alimlerine delalet eder.
Caminin kap覺lar覺 : Caminin kap覺lar覺 melikin kap覺c覺s覺 ve perdar覺d覺r.
Cami Minaresi : Minaresi ise melikin vekili veya habercisidir.
Cami : Cami, hakime delalet ederse, direkleri hakimin idaresinde bulunan evkaf覺d覺r.
Lamba ve mumlar覺, asr覺n覺n fakihleridir.
Sergileri, hakimin h羹k羹mlerini icra etmesi, yahut ilimlerden 癟覺kard覺覺 meselelerdir.
Caminin tavan覺 ise h羹k羹m vermede m羹racaat ettii kitaplar覺d覺r.
Minaresi, hakimin, halk 羹zerine faziletini g繹stermek i癟in insanlar覺 toplamaya kalk覺mas覺d覺r.
Minberi k繹lesi, mihrab覺 da han覺m覺 ve ona lay覺k olan eyidir.

Benzer konular: Ampul . Cami . Cami kap覺s覺 . Cami lambas覺 . Cami tavan覺 . Caminin direkleri . Camiye girmek . camiye gitmek . at覺 . Direk . Direkler . Fener . 襤bdethane . I覺k . Kap覺 . Kap覺lar . Kubbe . Lamba . Lambalar . Mazlum . Mescid . Mescide girmek . Minare . ehir Camisi . Sergi . Tavan .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91