www.Muneccim.net

Sayfalar

Konular

Müneccim.NET

Ruyada Dağ gormek

Dağ ruya tabiri Dağ uzerine yapilmis tabir maddesiDağ : Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir melike, yahut siyaset sahibi bir kimseye veya bir çocuğa ve tüccara delalet eder.
Dağın büyümesi : Dağ yayılıp açıldığı değirmileştiği zaman, çetin ve kalbi kati bir kadındır. Veya gam ve keder ya da insanın himmetinin son derecesi, yolculuğu veya yeminidir.
Dağ : Eğer dağ melikle tabir edilirse, dağdan da ayrı olarak durursa o melik şiddetli bir kimsedir. Dağda nebatat biter ve su da oluyorsa o melik dindar bir kimsedir.

Üzerinde nebatat ve su olmayan bir dağ kafir ve azgın bir meliktir. Çünkü o dağ Allah'ı teşbih etmeyen ve insanların faydalanmadığı ölü gibidir.
Dağ : Bulunduğu hal üzere olup üzerinden bir şey düşmeyen dağ diridir.

Bu dağ, düşüp kaya parçası gibi olmuş dağdan hayırlıdır.
Dağa çıkmak : Dağın üzerine çıkıp ondan su içtiğini gören kimse, velayete ehilse heybetli ve kalbi katı ve menfaatli bir melik tarafından bir vilayete vali tayin edilir ve içtiği su ve gördüğü nebatat miktarınca mala malik ve isteğine nail, işi yüksek vali olur ve orada bulunan zalim kimseler onun emrine itaat ve inkiyad ederler. Eğer o kimse tüccar ise işleri iyi olur.
Dağa kolay çıkmak : Dağa kolaylıkla çıkması, valiliğinde işlerini kolaylıkla yapıp faideli olacağına,

Dağa güçlükle çıkması ise, vazifesinde güçlük ve meşakkat çekmesine delalet eder.
Dağda zikir etmek : Dağ üzerinde «Elhamdülillah» diyerek Allah'a hamd ettiğini gören kimse adil bir sultan olur.

Benzer konular: Çıkmak . Dağ . Dağ büyümesi . Dağ gezisi . Dağa çıkmak . Dağa gitmek . Dağa zor çıkmak . Dağda dua . Dağda ot biterse . Dağda su olması . Dağın genişlemesi . Değişen dağ . Değişmeyen dağ . Güçlük . Kolaylık . Ot . Ot çıkması . otsuz dağ . parçalanan dağ . Su . Su içmek . Şükür etmek . susuz dağ . Yayla . Yükselmek . zikr etmek . Zirve . Zirveye çıkmak . Zorlanmak .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91