www.Muneccim.net

Sayfalar

Konular

Müneccim.NET

Ruyada Satranç taşları gormek

Satranç taşları ruya tabiri Satranç taşları uzerine yapilmis tabir maddesiSatranç taşlarından piyade : PİYADE: Rüyada satranç aletinden piyade görmek, halinin başlangıcından nihayetine kadar salih olmasına delalet eder.
Satranç atı : ATI: Rüyada satranç atı görmek, maldan yapılan akidlere delalet eder. Bazan da alabilmek için hile yapmaya, hasta için halet-i nez'e ve ölüme delalet eder.
Satranç tahtası : SATRANÇ TAHTASI: Rüyada görülen satranç bezi, kendisinde inmek, binmek, düşmek, kalkmak, ölmek, sağ olmak, geçmek, geri kalmak, eğrilik ve doğrulukta bulunmak gibi haller olan harp, kıskançlık, şer, fitne, fakirlik, zenginlik gibi şeylerin meydana gelmesi özelliğinden olan dünyaya delalet eder.
Satranç taşlarından fil : FİL: Rüyada görülen satranç fili, oyuna ve ihtiyaç zamanında hareket etmesi gereken şeylerde çalışmamasına ve muattal kalmasına delalet eder.
Satranç ruhu : SATRANÇ RUHU: Rüyada görülen satranç ruhu, işlerde istikamete, bazan da gizlenmeye ve aniden ölüme ve doğru sözlülüğe delalet eder. Yüklendiği satranç taşı, cariyenin doğumuna delalet eder.
Satranç taşlarından şah : ŞAH: Rüyada görülen satranç şahı, padişaha delalet eder.
Satranç taşı vezir : VEZİR: Rüyada satranç vezirini görmek, büyük bir rütbeye delalet eder.

Benzer konular: At . Fil . piyade . şah . Satranç . satranç atı . satranç bilmek . satranç fili . satranç oynamak . satranç ruhu . satranç tahtası . satranç taşı . Satranç taşları . Tas . vezir .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91