www.Muneccim.net

Sayfalar

Konular

Müneccim.NET

Ruyada Giymek gormek

Giymek ile ilgili tabirlerÂlim elbisesi: Âlim elbisesi ilim ve ameldir.
Altından bir şey giymek: Altından bir şey giydiğini gören kimse kendisinin dengi olmayan birisi ile evlenmekle akrabalık kurar.
Beyaz elbise: Beyaz elbise heybet, vakar ve övünmektir.
Beyaz elbise giymek: Siyah elbise yerine beyaz elbise giyse, o kimsenin kıymeti yüce ve rızkı çok olur.
Birşey giymek: Rüyada bir şeyi giymek, «Şu sırlar hakkında Allah'tan kürkün. Bir kişi bir sırrı, gizlediği zaman, Allah ridasmı o kimseye giydirir. Eğer sakladığı sır bayırsa mükâfatı hayır, serse cezası da serdir.» hadîsinin işaret ettiğine göre, rüya sahibinin iş ve durumuna delâlet eder.
Düğmeli elbise: Düğmeli elbise şiddete veya kaybolmakla dağılmış şeyleri toplamaya veya bekâr kimse için evlenmeye delâlet eder.
Elbise adı: Çok kere giydiği elbisesinin ismi müzekkerse, erkeklere, müennesse, kadınlara delâlet eder.
Elbise giymek: Bir kimsenin rüyada üzerine giydiği elbise de uğursuzluğa delâlet eden bir şey bulunmadığı takdirde tâbirce yenisi eskisinden hayırlıdır.
Erkek elbisesi giyen kız: erkeklere mahsus elbisenin de bekâr kadınlar üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kocaya delâlet eder.
Giydiği gömleği yırtmak: Rüyada bir gömlek giydiğini ve sonradan o gömleği yırttığını gören kimse, hanımına ihtiyacı kalmaz.

Eğer o gömlek sökülüp dikişi ayrılsa, hanımı veya ortağı o kimseden ayrılır.
Gömlek Giymek: Rüyada bir adamın gömlek giymesi: «Onlar sizin için siz de onlar için birer libassınız.» (Sûre-i Bakara, âyet 87.) mealindeki âyetin işaret ettiğine göre, o adamın evleneceği kadına

kadının gömlek giymesi, onun evleneceği kocaya delâlet eder.
İplikli elbise: İplikli elbise izzet, yücelik ve rütbedir.
Kadın elbisesi giyen erkek: Kadınlara mahsus elbiselerin bekâr erkekler üzerinde görülmesi, o elbisenin miktarınca kadına,
Külahı ters giymek: Rüyada külahı tersine giymek amirinin o kimseye kızmasına delalet eder. Eğer başına giydiği şey salih kimselerin giydiği külah gibi olursa, o kimsenin salih kimselere benzemesine ve onların eserlerini karıştırıp mütalaa etmesine delalet eder.
Sarık sarmak: Rüyada sarığı ayağına sardığını veya ayakkabısını başına giydiğini gören kimse, musibet ve belâya düşer.
Tasavvufcuların elbisesi: Tasavvufcuların elbisesi zühd ve takvadır.
Tüccar elbisesi: Ticaretçi-lerin elbisesi çetinlik ve meşakkattir.Görülen elbise iyi kumaşlardansa işsizlik ve tembelliktir. Çünkü onlar işsiz zamanlarında güzel elbise giyerler.
Yeni ve geniş gömlek: Bir kadının rüyada yeni ve geniş bir gömlek giydiğini görmesi, " onun veya kocasının din ve dünyaca olan iyi haline delâlet eder.
Yönetici elbisesi: Melik yahut vezir ya da emirlerin elbiseleri harptir.
Kitap Konusu: Altın ve altın lira . Giymek . Gömlek . Hatip . Külah .

Benzer konular: Adamın gömlek giymesi . Âlim elbisesi . Altın . Altın ve altın lira . Ayak . Ayakkabı . Bakire . Başbakan elbisesi . Bekar erkek . Bekar kadın . beyaz . beyaz cübbe . Beyaz elbise . Birşey giymek . Cübbe . Cumhurbaşkanı elbisesi . Derviş elbisesi . Doktor elbisesi . Doktor kıyafeti . Düğmeli elbise . Elbise . Elbise adı . Elbise giymek . Elbise yırtmak . Erkeğin gömlek giymesi . Erkek elbisesi . Esnaf elbisesi . Geniş gömlek . Giyinmek . Giymek . Gömlek . Gömlek giymek . Gömlek yırtmak . Hatip . İplikli elbise . İyi kumaş . Kadın . Kadın elbisesi . Kadının gömlek giymesi . Kaliteli kumaş . Kıyafet . Kız . Komiser elbisesi . Komutan elbisesi . Külah . külah giymek . Kumaş . Öğretmen elbisesi . Profosör elbisesi . şapkayı ters takmak . Sarık sarmak . Ters giymek . Tüccar elbisesi . Üniforma . Yeni gömlek . Yırtmak . Yönetici elbisesi .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 6162 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91